bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček, 19:00

Místo konání:
Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes na této stránce

Účinkující: 

Sylva Čmugrová / alt

Sylva Čmugrová
Altistka Sylva Čmugrová absolvovala Pražskou konzervatoř pod vedením prof. Jiřiny Markové a Akademii múzických umění v Praze, kde byla ve třídě prof. Magdalény Hajóssyové. Zúčastnila se mistrovských pěveckých kurzů v italské Sienně, v Lichtenštejnsku, v Českých Budějovicích a Karlových Varech. Je laureátkou mezinárodních soutěží E. Destinnové v Českých Budějovicích, A. Dvořáka v Karlových Varech a finalistkou mezinárodních pěveckých soutěží v Ženevě a v Miláně. V letech 1996-2011 byla sólistkou Státní opery Praha, od roku 2012 je sólistkou Opery Národního divadla. Hostuje i na jiných scénách (Plzeň, Liberec, Hudební divadlo Karlín ad.). Věnuje se též koncertní činnosti doma i v zahraničí, vystupovala například v Japonsku, Kanadě, Itálii, Švýcarsku a Austrálii.

Filip Dámec / kontratenor

Filip Dámec / kontratenor
Kontratenorista Filip Dámec zpíval v chlapeckém sboru Pueri Gaudentes, kde získal výborné pěvecké základy a také mnoho cenných hudebních zkušeností, včetně prvních zkušeností s operním žánrem na jevišti pražské Státní opery, kde se představil také jako První genius v Mozartově Kouzelné flétně. Po maturitě na gymnáziu s hudebním zaměřením pokračoval v hudebním vzdělávání na Pražské konzervatoři. V průběhu studia se rozhodl věnovat oboru kontratenor, který se však na konzervatoři nevyučuje. V začátcích mu tedy pomohla pedagožka Lenka Pištěcká, která ho pěvecky vedla už dříve. Spolupracuje například se soubory Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque, Capella Regia, Ensemble Inégal, Musica Florea, Ensemble Damian, Dionysos Now. Od ledna roku 2016 je členem vokálního souboru Gentlemen Singers. V roce 2017 má za sebou mj. menší operní maraton, kdy během 19 dní odehrál 18 představení v 5 různých operách.

Hasan El Dunia / tenor

Hasan El Dunia
Tenorista Hasan El Dunia studoval teologii na Karlově univerzitě v Praze a na Lateránské univerzitě v Římě. Současně se věnoval studiu středověké a renesanční polyfonie a studiu sémiologie gregoriánského chorálu. Jako ansámblový a sólový zpěvák se účastní koncertní a nahrávací činnosti se soubory dobové interpretace české a evropské barokní hudby jako je např. Capella Regia, Ensemble Inegal, Ritornello, Collegium 1704 a Musica Florea. Od roku 2004 se pravidelně podílí na tenorových rolích v dobových inscenacích barokních oper v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a na francouzských festivalech v Ambronay a Sablé sur Sarte.

Martin Vacula / bas

Martin Vacula
po vystudování gymnázia absolvoval obor zpěv na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity ve třídě Michaela Kozelského a soukromě vzdělával v oboru u barytonisty Václava Zítka. Již během studií externě spolupracoval s operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, od roku 2003 byl členem operního sboru Národního divadla v Praze a později Pražského filharmonického sboru. V současné době pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque, Hipocondria Ensemble, Collegium Marianum, Capella Mariana, Ensemble Damian, Musica Aeterna, Czech Ensemble Baroque Quintet a je zakládajícím členem komorního sboru Martinů Voices. V letech 2013 a 2014 vystoupil jako sólista v barokních operách na Hudebním festivalu Znojmo a letos také na Olomouckých barokních slavnostech.

Musica Florea

Musica Florea
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly nezbytnými charakteristickými rysy tohoto ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za CD s dílem J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš, 1994; cenu Zlatá Harmonie 1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram, 1997; ocenění Cannes Classical Award na veletrhu MIDEM 2003 za nahrávku alegorické hry Sub olea pacis et palma virtutis - Melodrama de Sancto Wenceslao – J. D. Zelenky, Supraphon, 2001; cena za nejlepší interpretaci děl J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu v r. 2009).

Marek Štryncl / dirigent

Marek Štryncl
Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci.Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. V současné době vyučuje dirigování, sbormistrovství chrámové hudby a barokní violoncello na Univerzitě Karlově v Praze a na specializovaných kurzech a seminářích.