Covid informace

Vážení návštěvníci, chtěli bychom vás seznámit s opatřeními, vztahujícími se k návštěvě koncertů letošního festivalu: Účast na koncertech bude možná pouze s respirátorem nebo nanorouškou, které musejí zůstat nasazeny po celou dobu koncertu.

Návštěvníci koncertů se musejí při vstupu na koncertní místo prokázat potvrzením v tištěné nebo elektronické formě o splnění jedné z následujících podmínek:

- uplynulo 14 dní od ukončeného očkování;

- negativní PCR test, od jehož provedení neuplynulo více než 7 dní;

- negativní POC antigenní test, od jehož provedení neuplynulo více než 72 hodin a který byl proveden na veřejném odběrovém místě nebo jiném místě, které k tomuto úkonu má licenci a následně byl na tomto místě vyhodnocen;

- od prodělání onemocnění covid-19 uplynula doba izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu;

- negativní antigenní test provedený na místě koncertu

Je povinností nás jako pořadatelů kontrolovat, že návštěvníci koncertů tyto podmínky splňují. Tato kontrola je spojena s určitou časovou náročností, a proto prosíme všechny návštěvníky o včasný příchod. V případě přímých TV přenosů (19.9.2021 a 23.10.2021) prosíme o příchod s alespoň půlhodinovým předstihem.

Uvedená opatření jsou platná k 1. září 2021. O případných změnách vás budeme informovat na tomto místě.

Děkujeme za pochopení.