Jan Mikušek / kontratenor

Kontratenorista Jan Mikušek studoval na brněnské konzervatoři hru na cimbál a dirigování. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u F. Vajnara. Během studia se začal věnovat také zpěvu. Věnuje se interpretaci staré hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello), spolupracuje s J. Stivínem a souborem Ensemble Damian. S pražským Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery M. Šmolky Nagano, opery T. Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého a na inscenaci Zítra se bude... (2008). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Je aktivním hráčem na tento nástroj.

Jan Mikušek / kontratenor