kostel Panny Marie Sněžné, 19:00

Duchovní díla polských a evropských skladatelů
( G.G. Górczycki, M. Zieleňski, S. Stuligrosz, H.M. Górecki a další)

 

Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Adam Mickiewicz Institute

Spolufinancováno ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky

Polský institut v Praze

Koncert je pořádán ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Institutem Adama Mickiewicze v rámci projektu Polská sezóna v Olomouci.

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes na této stránce
Koncert pořádán ve spolupráci s Polským institutem

Účinkující: 

Chlapecký a mužský sbor Poznańskie Słowiki

Chlapecký a mužský sbor Poznańskie Słowiki / Polsko
Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci, je skvělou vizitkou Poznaně i Polska ve světě. Na podzim r. 1939 založil devatenáctiletý Stefan Stuligrosz v Poznani malý chlapecký a mužský sbor, který zpíval při mších ve dvou poznaňských kostelech, kam mohli chodit Poláci za války na bohoslužby. Úsilím Stuligrosze se po válce sbor početně rozrostl a poté, co dobyl významných uměleckých úspěchů, byl oficiálně připojen k Poznaňské filharmonii. Tehdy se také v Polsku vžil název “Poznaňští slavíci”. Stefan Stuligrosz pečoval o uměleckou úroveň sboru 72 let. Byl mimořádně aktivní jako dirigent, komponista, varhaník, učitel dirigování a zpěvu, dlouhá léta spojený s rozhlasem, Hudební společností Henryka Wieniawského a zejména s poznaňskou Hudební akademií. Za své hlavní životní dílo však považoval tento charismatický umělec právě Poznaňské slavíky. Po jeho smrti v roce 2012 se stal uměleckým vedoucím a pokračovatelem díla jeho žák Maciej Wieloch. Sbor ročně pořádá několik desítek koncertů. Zpíval téměř ve všech evropských zemích, dále v USA , Kanadě, Jižní Koreji a Japonsku. Vystupoval pro korunované hlavy a prezidenty a mnohokrát pro papeže Jana Pavla II. Poznaňští slavíci spolupracovali s vynikajícími umělci, jak kupříkladu s Barbarou Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renatou Scotto, Krystynou Szostek-Radkowou, Teresou Żylis-Gara, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem. Sbor řídili mimo jiné Stanisław Wisłocki, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, David Shalom a legendární Leonard Bernstein. Soubor trvale spolupracuje s Poznaňskou filharmonií. Po dobu 80 let prošlo sborem více než 1500 zpěváků. V současné době tvoří Poznaňské slavíky téměř 100 aktivně zpívajících chlapců a mužů. Sbor je členem Světové federace chrámových sborů Pueri Cantores. Sbor uvádí díla středověkých a renesančních mistrů, vokálně-instrumentální barokní mistrovská díla J. S. Bacha a G. F. Händela, Marcina Mielczewského, Grzegorze Gorczyckého, díla klasicismu W. A. Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena a Karola Kurpińského, romantismus F. Chopina, Stanislava Moniuszka, F. Schuberta a také skladby soudobé hudby, především od Henryka Mikolaje Góreckého.

Marcin Gałęski / varhany

Marcin Gałęski / varhany
Marcin Gałęski se narodil v r. 1989 v Poznani, kde také získal hudební vzdělání v oboru klavír, skladba a dirigování. V r. 2012 zvítězil v dirigentské soutěži Hudební akademie I. J. Paderewského v Poznani. V r. 2018 ukončil postgraduální studium dirigování sboru v Bydhošti. V současné době vyučuje na Hudební akademii I. J. Paderewského v Poznani, je asistentem sbormistra chlapeckého a mužského sboru Poznańskie Słowiki a působí jako instrumentalista v Teatru Polskim. Spolupracoval s mnoha významnými orchestry jako je: Filharmonie Čenstochovská, Orchestr University Adama Mickiewicze v Poznani, Orchestr Poznaňské konservatoře M. Karlowicze, Orchestr Symfonietta Hudební akademie I. J. Paderewského v Poznani a orchestr Porta dell’Arte.

Maciej Wieloch / dirigent

Maciej Wieloch / dirigent
Maciej Wieloch je absolventem Hudební akademie v Poznani. V roce 1980 absolvoval s vyznamenáním Státní vyšší hudební školu ve třídě sólového zpěvu u prof. Henryka Łukaszaka. O tři roky později získal svůj druhý diplom s vyznamenáním na téže univerzitě v Poznani ve třídě symfonického dirigování profesorů Stefana Stuligrosze a Renarda Czajkowského. Po studiu působil jako sbormistr v Teatru Wielkem Stanisława Moniuszka v Poznani a od roku 1995 jako dirigent poznaňské opery. Soubor poznaňské opery dirigoval nejen doma, ale i při hostováních v Německu, Belgii, Lucembursku a Francii. Současně přednáší na Hudební akademii v Poznani, kde připravil mnoho skvělých studentských oper a koncertů. Maciej Wieloch spolu se sborem "Poznaňských slavíků" připravil a uvedl mnoho oratorií a kantát, vedle toho připravuje četné a cappellové koncerty. Velmi úspěšně navazuje na tradici, kterou před lety zahájil v Poznani Stefan Stuligrosz.