Lucie Vagenknechtová / soprán

Sopranistka Lucie Vagenknechtová ab­sol­vovala v roce 2012 konzervatoř v Pardubicích ve třídě Miloslava Stříteského a pokračovala ve stu­diu zpěvu na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Ro­mana Janála, které ukončila v roce 2019. Z pě­vecké soutěže A. Dvořáka v Kar­lových Varech si odnesla 2. cenu v roce 2017. V opeře debu­to­vala v Divadle F. X. Šaldy v Li­berci a to rolí Papageny (Mozart Kou­zelná flétna). Vystupuje ve Slezském divadle Opava v titulní roly Chytračky (Orff Chytračka) a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem (Kouzelná flétna, Smetana Libuše). V Plzni v di­vad­le J. K. Tyla ztvárnila roli Zdeňky v Janáč­kově Zápisníku zmizelého. Byla hostem Národního divad­la v roli Zerliny (Mozart Do­n Giovanni letní stagiona). V rámci své koncertní činnosti spolu­pracovala s Ko­morní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, orchestrem Severočeského divadla opery a baletu, Moravskou filharmonií Olomouc ad. V minulém roce si odbyla mezi­národní debut v Janáčkově Glagolské mši s Lon­don Symphony Orchestra pod taktovkou Kazushi Ono.

Lucie Vagenknechtová