Tomáš Kořínek / tenor

Tenorista Tomáš Kořínek absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU v oboru zpěv. Již při svých studiích působil jako stálý host opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde je od roku 2004 ve stálém angažmá. Je držitelem mnoha ocenění ze soutěží doma i v zahraničí a již v roce 2004 se objevil v širší nominaci na cenu Thálie za ztvárnění role Pedrilla v Divadle J. K. Tyla v Mozartově Únosu ze serailu, dále také v roce 2009 za Števu v Janáčkově Její Pastorkyni a za rok 2010 za roli Dona Ramira v Rossiniho Popelce v Národním divadle Brno. V poslední době navázal opět spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezským, kde vystupuje v roli Vaška. Tomáš Kořínek patří také mezi vyhledávané interprety barokní hudby a spolupracuje s významnými českými soubory specializujícími se na interpretaci barokní hudby a v jeho repertoáru nechybí ani velká díla J. S. Bacha či G. F. Händela. V letech 1993 - 2003 působil též v cimbálové muzice Lipka, zabývající se interpretací moravské lidové hudby.

Tomáš Kořínek