Chlapecký sbor Pueri gaudentes

Chlapecký sbor Pueri gaudentes při ZUŠ v Praze 7. byl založen v září 1990 sbormistryní Zdenou Součtovou jato odezva na vzrůstající zájem chlapců a jejich rodičů o sborový zpěv. Cílevědomá práce sbormistryně s chlapeckými hlasy potvrdila oprávněnost a užitečnost takového sboru. V říjnu 2010 oslavil sbor velkým koncertem v Rudolfinu 20 let své existence. Od roku 2011 spolupracuje se sborem také Libor Sládek jako druhý sbormistr. Sbor neustále zvyšuje svou uměleckou úroveň, kterou potvrzuje na četných koncertech v ČR i v zahraničí.

Chlapecký sbor Pueri gaudentes