Peter Vrábel / dirigent

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Již jako student Akademie múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kůhnovým dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa - jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Petr Vrábel je spolu se svým orchestrem oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a soudobé. Má velmi široký umělecký záběr - přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha (USA) nebo při nahrávání pro film. V roce 2010 získal od České hudební rady ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.

Peter Vrábel / dirigent