Capella Regia Praha

Soubor Capella Regia Praha byl založen roku 1992 Robertem Hugem. Název odkazuje ke slavné sbírce české duchovní hudby Karla Václava Holana Rovenského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách. Repertoár tvoří především česká a středoevropská barokní hudba 17. a 18. století. Zvláštní důraz klade soubor na duchovní dramata baroka a jejich scénické provozování. Podle povahy a obsazení jednotlivých projektů vystupuje až do velikosti komorního orchestru se sólisty a sborem. Instrumentalisté hrají výhradně na historické nástroje nebo jejich kopie. Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na renomovaných festivalech v Čechách i v zahraničí.

Capella Regia Praha