Kantiléna Brno, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

Kantiléna Brno, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Kantiléna Brno je výběrový pěvecký sbor, laureát řady mezinárodních sborových soutěží, který spolupracuje s předními umělci, dirigenty, orchestry a soudobými skladateli, jejichž novinkovou tvorbu uvádí na koncertech a zaznamenává na zvukových snímcích. Sbor, skládající se ze tří oddělení, v současné době navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let. Za dobu své existence Kantiléna účinkovala na více než 1 500 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. Výrazné oblibě se u posluchačů těší stylové pořady duchovní hudby, které v podání sboru zazněly ve více než 250 chrámech. Sbormistry Kantilény jsou Michal Jančík a Jakub Klecker.

Filharmonický chlapecký sbor Kraków

Filharmonický chlapecký sbor Kraków vznikl v roce 1951 z podnětu Józefa Suwara. Repertoár se od začátku soustředil na skladby a cappella a účinkování v oratoriích. Pokračovatelem Suwary byl sbormistr Bronisław Wietrzny, který se soustředil na interpretaci děl Krzysztofa Pendereckého (St Luke Passion, Matins, Magnificat). Pod jeho vedením sbor vystupval v mnoha zemích Evropy a také v Libanonu a Sýrii. Od roku 1993 je sbormistryní profesorka krakovské hudební akademie Lidia Matynian. Sbor kontinuálně spolupracuje s Filharmonií K. Szymanowského Kraków a také s rozhlasovým orchestrem v Katowicích, Varšavským národním filharmonickým orchestrem, Sinfonií Varsovia, Capellou Cracoviensis a dalšími významnými orchestry.

Vladimír Maňas / umělecký vedoucí

Stanislav Vavřínek
pochází z Ostravy, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval obory historie a muzikologie a působí jako odborný asistent na tamním Ústavu hudební vědy. Jako sbormistr sbíral už od roku 1996 zkušenosti u profesorů Pivovarského a Mátla, v Belgii pak absolvoval několik speciálních kurzů, věnovaných hudbě středověku a renesance. Od roku 2009 působí jako dramaturg Ensemble Opera Diversa. Od roku 2012 se podílí na dramaturgii Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně; kromě sbormistrovství vystupuje příležitostně také jako interpret se specializací na gregoriánský chorál.

Richard Šeda / umělecký vedoucí

Richard Šeda
absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello. V roce 2005 zahájil studium hry na cink na interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století.

Monika Knoblochová / cembalo

Monika Knoblochová / cembalo
je vyhledávanou a uznávanou hráčkou na cembalo. Po absolvování Konzervatoře v Praze, obor klavír, studovala cembalo na AMU ve třídě prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové a formou konzultací u prof. Zuzany Růžičkové. Po roční stáži na Hermann-Zilcher-Konservatorium ve Würzburgu, v letech 1996-98 studovala na Dresdner Akademie für alte Musik, na Hochschule für Musik v Kolíně n. Rýnem a následně na Hochschule für Musik v Mnichově. Monika Knoblochová vystupuje jak sólově, tak v rámci rozmanitých komorních formací či jako sólistka s orchestrem.

Jan Zemen / violoncello

Jan Zemen
Byl v roce 2000 přijat na Konzervatoř v Pardubicích do violoncellové třídy prof. Josefa Krečmera. V době studia na konzervatoři zaznamenal mnoho úspěchů na interpretačních soutěžích a na mistrovských kurzech (D. Sella, E. Rattay, M. Fukačová, Y. Feigelson). K největším úspěchům patří titul absolutního vítěze na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v roce 2005 a titul laureáta na International Wettbewerb v rakouském Liezenu. Nyní dokončuje studium pražské Akademie múzických umění u Prof. Miroslava Petráše. Zároveň studuje Hochschule für musik ve Švýcarském Luzernu u prof. Marka Jerieho. Jako sólista vystoupil již s takovými orchestry, jakými jsou např. Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, filharmonie Hradec Králové nebo se souborem Barocco Sempre Giovane (Baroko stále mladé) jehož je stálým členem.

Magda Malá / housle

Magda Malá
Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři (prof. D. Zárubová) a historickou provozovací praxi na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova) u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mistrovských kurzů a seminářů staré hudby (C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, R. Richter, M. Glodeanu). Věnuje se především koncertní činnosti. Spolupracuje s předními barokními ansámbly i orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria ensemble, Musica Salutaris, Musica Figural is, Temperament 430, Ensemble Fiorello). Od roku 2010 působí jako sólistka a koncertní mistryně Ensemble 18+, který se zabývá zvláště interpretací hudby českého klasicismu.Vystupuje jako sólová a komorní hráčka na mnoha festivalových pódiích v České republice i v zahraničí, účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

Martin Daněk / hoboj

Martin Daněk
studoval hoboj na Hudebním gymnasiu v Praze a poté na Vysoké hudební škole Hanse Eislera v Berlině u Jonathana Kellyho (hoboj) a Dominika Wollenwebera (anglický roh). Studium si doplnil řadou kurzů a také pobytem na konzervatoři v Lausanne. Vystupoval s významnými evropskými orchestry (Berlínská filharmonie, Česká filharmonie, Anglická národní opera, Finský rozhlasový orchestr Helsinky, Operní akademie Curych ad.). V uplynulé sezóně hrál jako sólohobojista v Islandské filharmonii. Je stálým hráčem soubo ru Alma Mahler Kammerorchestr. Vedle hry klasicko-romantického repertoáru se věnuje i interpretaci barokní hudby.

Pages