Orchestr Berg

Orchestr Bergje špičkové mladé těleso, uvádí divácky atraktivní a ¡novátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a Investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky jak světových, tak českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích.

Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje také v operních či muzikálových představeních. Podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Sbormistrem je Dan Kalousek.

Petr Kubes / vypravěč

Petr Kubes / vypravěč
Pochází z Olomouce. Vystudoval divadelní fakultu v Praze pod vedením režiséra Luboše Pistoriuse a herce Jiřího Adamíry. Jeho prvním angažmá bylo divadlo v Mladé Boleslavi, kde hrál tři sezony. Další čtyři roky strávil v angažmá v Městských divadlech Pražských (Divadlo Rokoko). Současně hostoval v Národním divadle v Praze, Divadle v Řeznické nebo Divadle Minor. V Moravském divadle Olomouc působí od roku 2003.

Alfréd Strejček / recitace

Alfréd Strejček / recitace
Alfred Strejček prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Je absolventem JAMU v Brně. Jeho doménou je, vedle herectví, přednes literárních a básnických textů. Je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců. Jeho hlas vešel do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu i v televizi. Je vyhledávaným interpretem hudebních melodramatických děl a spolupracuje na nich s našimi nejvýznamnějšími orchestry i sólisty. Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn zvláštní cenou UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenlus, který oba umělci představili ve 34 zemích čtyř kontinentů na více než 700 vystoupeních.

Pražské jazzové sexteto

Petr Kořínek je známý český kontrabasista, pianista, hudební skladatel, dirigent a pedagog. Absolvoval Státní konzervatoř v Brně, obor kontrabas. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Účinkoval v řadě významných souborů: S+HQ Karla Velebného, Jazz Cellula Laca Decziho, Trio (Kvartet) Karla Růžičky, Big-Band Čs. rozhlasu. Sám inicioval vznik řady jazzových seskupení: Pražské jazzové kvarteto, Petr Kořínekjazz Orchestra, Moravské jazzové duo ad. Získal několik ocenění na československé i zahraniční hudební scéně jako skladatel i interpret. Zkomponoval několik set skladeb pro různá obsazení, od komorního až po big-bandové, pro jazzový orchestr se smíšeným sborem, symfonický orchestr a jazzový sextet, pro kvarteto lesních rohů, smyčcové kvarteto ad. Saxofonista Rostislav Fraš vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii v Katovicích. Na jazzové scéně působí jako osobitý instrumentalista, skladatel a iniciátor vlastních hudebních seskupení. Vystupoval s řadou dalších jazzových souborů (The East European Artsemble, Rozhlasový big band Gustava Broma ad.) a jazzových osobnostíjako je třeba Peter Erskine, Maria Schneider, George Mraz, Fred Wesley, Georgie Fame, Duško Gojkovič nebo Kalman Olah. Pedagogicky působíi naJAMU vBrně. Štěpánka Balcarová je česká trumpetistka a skladatelka, absolventka Hudební akademie v Katovicích. Skladbu a jazzové aranžování vystudovala na Jazzové Akademii v rakouském Grazu. V současné době vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Štěpánka Balcarová je leaderem vlastního kvartetu 4STEP, působí v multižánrovém orchestru WRGHA POWU, v avantgardním hudebním projektu Chord Nation Nikoly Kotodzlejczyka, v projektu VSOPTrio+2,je kapelnicí big-bandu Koncept Art Orchestra. Přemysl Tomšíček studoval na Pražské konzervatoři. Je vedoucím souboru Přemysl Tomšíček Sextet. Účinkuje s různými jazzovými orchestry: Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Pražský Big Band Milana Svobody, Sextet Milana Svobody, Cloud 9 Nonet - Jan Hála, CZ-SK Big Band-Matůš Jakabčlc, Bohemia Big Band- Bohuslav Volf, Miss Moravia Project. S Petrem Kořínkem spolupracuje od roku 1999 v souboru „Petr Kořínek Jazz Orchestra" a od roku 2013 jako hlavní trombonista ve všech společných hudebních projektech. Radek Krampl studoval na Konzervatořijaroslava Ježka v Praze a Akademii múzických umění v Praze. Na obou školách nyní pedagogicky působí. Umělecký záběr Radka Krampla je poměrně široký. Od swingu přes mainstream, blues a latin až k funky a v neposlední řadě soudobé vážné hudbě. Jeho nápaditá a osobitá sóla lze nalézt na nahrávkách Jany Koubkové, Swing Quintetu Praha, bluesového ASPM Jana Spáleného, Big Bandu Milana Svobody i na debutové desce funky kapely Monkey Bussiness nebo naopak na kompilaci soudobých českých skladatelů Percussion Plus ve skladbě Marka Kopelenta Canto Intimo. Jan Linhart vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor bicí nástroje u Vladimíra Žižky. Zde nyní působí také jako pedagog. V současné době patří mezi nejžádanější bubeníky v České republice a to pro svoji univerzálnost a mimořádnou hudební inteligenci. Účinkuje s celou řadou pražských skupin, kupříkladu se skupinou The Swings, Trio Víta Švece a se všemi formacemi Petra Kořínka. Příležitostně spolupracuje s celou řadou hudebníků, a to nejen v oblasti jazzové hudby. Zúčastnil se řady mezinárodních jazzových festivalů.

Marko Ivanovič / dirigent

Marko Ivanovič / dirigent
Marko Ivanovic patří k předním dirigentům a všestranným hudebním osobnostem naší současné hudební i divadelní scény. Na pražské AMU vystudoval obory dirigování a skladba. Jako dirigent spolupracoval s předními českými a zahraničními orchestry. Vedle tradičního repertoáru se zajímá o novou tvorbu i nejnovější tituly, které často premiéruje. V letech 2009-2014 byl šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice. K jeho nejvýznamnějším dirigentským počinům zahraničním patří nastudování původní verze Janáčkovy Její pastorkyně s operním souborem ve švédském Malmó v roce 2011. Je často zván k dirigování na předních českých festivalech, v roce 2012 vystoupil na koncertu v rámci Pražského jara s Komorní filharmonií Pardubice. Prosazuje se také jako skladatel - v roce 2012 byla v Národním divadle v Praze s velkým úspěchem premiérována jeho opera Čarokraj. Komponuje také hudbu filmovou i scénickou a je vyhledávaným aranžérem. Pedagogicky působí na AMU Praha a je oblíbeným hudebním popularizátorem na koncertech koncipovaných pro děti a mládež.

Tomáš Kořínek / tenor

Tomáš Kořínek
Tenorista Tomáš Kořínek absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU v oboru zpěv. Již při svých studiích působil jako stálý host opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde je od roku 2004 ve stálém angažmá. Je držitelem mnoha ocenění ze soutěží doma i v zahraničí a již v roce 2004 se objevil v širší nominaci na cenu Thálie za ztvárnění role Pedrilla v Divadle J. K. Tyla v Mozartově Únosu ze serailu, dále také v roce 2009 za Števu v Janáčkově Její Pastorkyni a za rok 2010 za roli Dona Ramira v Rossiniho Popelce v Národním divadle Brno. V poslední době navázal opět spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezským, kde vystupuje v roli Vaška. Tomáš Kořínek patří také mezi vyhledávané interprety barokní hudby a spolupracuje s významnými českými soubory specializujícími se na interpretaci barokní hudby a v jeho repertoáru nechybí ani velká díla J. S. Bacha či G. F. Händela. V letech 1993 - 2003 působil též v cimbálové muzice Lipka, zabývající se interpretací moravské lidové hudby.

Jan Mikušek / kontratenor

Jan Mikušek / kontratenor
Kontratenorista Jan Mikušek studoval na brněnské konzervatoři hru na cimbál a dirigování. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u F. Vajnara. Během studia se začal věnovat také zpěvu. Věnuje se interpretaci staré hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello), spolupracuje s J. Stivínem a souborem Ensemble Damian. S pražským Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery M. Šmolky Nagano, opery T. Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého a na inscenaci Zítra se bude... (2008). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Je aktivním hráčem na tento nástroj.

Pages