Elena Matušová / sbormistryně

Elena  Matušová / sbormistryně
Uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru je Elena Matušová, která je absolventkou VŠMU v Bratislavě, obor sborové dirigování. Již během studia pracovala jako asistentka sbormistra, od roku 1998 jako dirigentka a od sezóny 2003/2004 převzala funkci vedoucí a hlavní dirigentky Speváckého zboru Lúčnica. S tímto tělesem absolvovala stovky koncertů v mnohých mezinárodních soutěžích a festivalech na Slovensku i v zahraničí (Soul, Pchjongjang, Tours, Middlesbrough, Mar del Plata, Jeruzalem, Mexico City, Barcelona, Maribor, Bergen, Isla de Margarita, Sardínie, Petrohrad, Šanghaj aj.).

Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice byla založena v roce 1969. Už krátce po svém vzniku se stala pod taktovkou svého prvního šéfdirigenta Libora Peška předním českým orchestrálním tělesem (tehdy ještě pod názvem Východočeský státní komorní orchestr). V Pardubicích pořádá tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci posluchačů. Pravidelným obohacením jejího repertoáru, v němž převažuje hudba klasicismu a dvacátého století, jsou také multižánrové a crossoverové projekty. Komorní filharmonie se prezentuje i v dalších městech Pardubického kraje a celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice. Vystupuje na prestižních evropských pódiích, zavítala i do USA a do Číny. V letošním roce absolvovala své třetí turné po Japonsku.

Jozef Chabroň / sbormistr

Sbormistrem SFS je Jozef Chabroň, který ukončil studium na VŠMU v Bratislavě v roce 2007 v oboru sborové dirigování. Od roku 2006 spolupracoval jako asistent hlavní sbormistryně Blanky Juhaňákové. Od sezóny 2013/2014 působí jako hlavní sbormistr. Nejvýznamnější umělecký počin v jeho dosavadní kariéře představuje kompletní nastudování díla A. Schonberga Mojžíš a Áron pro Operní dům v Zürichu v roce 2011.

Robert Hugo / dirigent

Robert Hugo je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů. Absolvoval hudební teorii na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla. Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Pravidelně vyučuje na Mezinárodní letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Gorlitz.

Spevácky zbor Lúčnica

Spevácky zbor Lúčnica
Pěvecký sbor Lúčnica je součástí Uměleckého souboru Lúčnica už od jeho vzniku v roce 1948. Je pro něj typická vyspělá pěvecká technika, hlasová kultura a celkový charakteristický zvukový projev. Jeho výkony jsou vysoce hodnocené odbornou kritikou a setkávají se s velkým úspěchem i u širokého publika. Svoji uměleckou kariéru v tomto souboru začínaly leckteré hvězdy operního nebe kupř. Edita Gruberová, Lucia Poppová, Magdaléna Blahušiaková, Ľubica Orgonášová, Marta Beňačková, Štefan Babjak, Ondrej Malachovský a řada dalších, kteří často dosáhli velké úspěchy na světových operních scénách. Sbor Lúčnice získal nejvyšší ocenění na mezinárodních pěveckých soutěžích v městech Llangollen, Arezzo, Middlesbrough, Montreux, Gorica, La Valletta, Maribor, Tours, Oskarshamn, Bergen či Petrohrad. Na mezinárodních sborových festivalech a koncertních zájezdech v Číně, USA, Jižní Korei, Argentíně, Jordánsku, Izraeli, Venezuele, na Taiwanu, v Mexiku, stejně jako ve většině státech Evropy, kde sbor vystoupil, se stal doslova miláčkem publika. Bohatý repertoár souboru zahrnuje a cappellová díla všech stylových období od renesance až po současnou hudbu. Sbor interpretuje skladby různých žánrů – duchovní díla, světskou tvorbu, sborové úpravy populárních skladeb a gospelov, ale hlavní důraz klade na interpretaci starších a novějších skladeb inspirovaných slovenskou lidovou písní. Vedle toho neustále rozšiřuje svůj repertoár o vokálně-instrumentální díla komornějšího charakteru. V souvislosti s tím spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými tělesy a dirigenty. Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru Elena Matušová.

Capella Regia Praha

Capella Regia Praha
Soubor Capella Regia Praha byl založen roku 1992 Robertem Hugem. Název odkazuje ke slavné sbírce české duchovní hudby Karla Václava Holana Rovenského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách. Repertoár tvoří především česká a středoevropská barokní hudba 17. a 18. století. Zvláštní důraz klade soubor na duchovní dramata baroka a jejich scénické provozování. Podle povahy a obsazení jednotlivých projektů vystupuje až do velikosti komorního orchestru se sólisty a sborem. Instrumentalisté hrají výhradně na historické nástroje nebo jejich kopie. Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na renomovaných festivalech v Čechách i v zahraničí.

Saxofonový kvartet ATAM

(Alžběta Klasová, Tereza Novotná, Alžběta Kačmárová, Matěj Trojan)                                    Saxofonový kvartet ATAM je mezinárodní komorní těleso interpretující skladby napříč žánry i obdobími. Všichni členové pravidelně navštěvují workshopy českých, slovenských i zahraničních lektorů po celé Evropě. Českou a slovenskou sekci kvarteta svedly dohromady právě Mistrovské kurzy saxofonu a klarinetu v Ostravě v roce 2015. Přesně o rok později dozrála myšlenka na založení společného projektu a ATAM nazkoušel svou první skladbu - minimalistické Sculptures britského autora Timothyho Blinka. Kvarteto od svého založení pokračuje v tradici účasti na různých kurzech (v rámci Bratislavské Saxophobie 2016 poprvé vystoupilo na koncertě ve Slovenském rozhlase) a přes geografickou vzdálenost, která dělí jeho členy, aktivně zkouší a rozšiřuje svůj repertoár. Jeho název je odvozen od iniciál zakládajících členů.

Slovenský filharmonický sbor

Slovenský filharmonický sbor
Slovenský filharmonický sbor je významným představitelem slovenského profesionálního hudebního umění. Do hudebního života vstoupil v roce 1946 podvedením dirigenta Ladislava Slováka. V r. 1957 byl začleněn do souboru těles při Slovenské filharmonii. Za více jak půl století činnosti vyrostlo ze SFS těleso mimořádných kvalit a dnes se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu. Jedinečný technický arzenál, kultivovanost projevu, Ideální zvuková rovnováha hlasových skupin, ale I Interpretační pohotovost, spolehlivost a umělecká disciplína stojí v základu jeho skvělých uměleckých výkonů. Sbormistrem SFS je Jozef Chabroň, který ukončil studium na VŠMU v Bratislavě v roce 2007 v oboru sborové dirigování. Od roku 2006 spolupracoval jako asistent hlavní sbormistryně Blanky Juhaňákové. Od sezóny 2013/2014 působí jako hlavní sbormistr. Nejvýznamnější umělecký počin v jeho dosavadní kariéře představuje kompletní nastudování díla A. Schonberga Mojžíš a Áron pro Operní dům v Zürichu v roce 2011.

Terézia Kružliaková/ mezzosoprán

Terézia Kružliaková/ mezzosoprán
Mezzosopranistka Terézia Kružliaková vystudovala zpěv na Konzervatoři Jána Levoslava Belly v Banské Bystrici ve třídě Dagmar Rohové-Boksové a na VŠMU v Bratislavě, kde ji vedla Zlatica Livorová. Vzdělání si dále rozšířila na mistrovských kurzech Reginy Resnik v italském městě Treviso. S úspěchem se zúčastnila domácích i mezinárodních soutěží. Získala např. 1. místo v juniorské kategorii na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech, je vítězkou I. kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě, v roce 2003 zvítězila v soutěži pořádané na památku polské umělkyně Ady Sari ve městě Nowy Sącz a následujícího roku v Mezinárodní soutěži Totti del Monte v Trevisu. Od roku 2003 je sólistkou Opery SND v Bratislavě. Hostuje i ve Státní opeře Praha a v Janáčkově opeře Národního divadla v Brně.

Chlapecký sbor Pueri gaudentes

Chlapecký sbor Pueri gaudentes
Chlapecký sbor Pueri gaudentes při ZUŠ v Praze 7. byl založen v září 1990 sbormistryní Zdenou Součtovou jato odezva na vzrůstající zájem chlapců a jejich rodičů o sborový zpěv. Cílevědomá práce sbormistryně s chlapeckými hlasy potvrdila oprávněnost a užitečnost takového sboru. V říjnu 2010 oslavil sbor velkým koncertem v Rudolfinu 20 let své existence. Od roku 2011 spolupracuje se sborem také Libor Sládek jako druhý sbormistr. Sbor neustále zvyšuje svou uměleckou úroveň, kterou potvrzuje na četných koncertech v ČR i v zahraničí.

Pages