kostel Zvěstování Páně /u kapucínů/, 19.00

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře
Cena: 200 Kč

Účinkující: 

Pěvecké duo KCHUN

Pěvecké duo KCHUN
Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu, stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt bývá při koncertním provedením doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce.

Martin Prokeš / tenor

Martin Prokeš
Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval se Severomoravskou filharmonií Teplice, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena  či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha.Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel již osmmnáctý rok stojí v čele festivalu Lípa Musica a je členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.

Marek Šulc / baryton

Marek Šulc
Marek Šulc na pražské HAMU vystudoval zpěv (prof. Miloslav Podskalský) a hudební management. Pod vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. V letech 2004–2018 byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704 nebo Cappella Mariana. V roce 2010 účinkoval jako člen vokálního ansámblu na několika koncertech Bobbyho McFerrina.

Vladimír Javorský / recitace ze záznamu

Vladimír Javorský
Vladimír Javorský pochází z Ostravy. Vystudoval brněnskou JAMU, v roce 1993 nastoupil do Činoherního klubu v Praze a od roku 1999 působí v Národním divadle. Na televizních obrazovkách se poprvé objevil v seriálu Černá země. Následovaly další role - vojín "Kyslík" v Chlapci a chlapi, Bylo nás pět, záporná role ve Vlaku dětství a naděje a určitě nejvýznamnější příležitosti se mu dostalo v koprodukčním seriálu Největší z pierotů v roli Kašpara Deburaua, světoznámého mima. Objevuje se také v celovečerních filmech Černí baroni, Nejasná zpráva o konci světa nebo Ene bene. V roce 1997 na sebe upoutal pozornost filmem Báječná léta pod psa, kde si zahrál opět zápornou roli. Jak ale sám Javorský říká: "Záporáky mám rád", tomuto tvrzení nasvědčuje i skutečnost, že za roli v tomto filmu byl nominován na Českého lva.

Rudolf Živec / kresba světlem a videoart

kresba světlem a videoart
Rudolf Živec je jednou z mála osobností, které defi novali výraz „VJing“ v Česku a staly se jeho zakladateli. Působí v České Lípě a od roku 1999 s přáteli vymýšlí metody, jak ozvláštnit hudební performance pohyblivým obrazem. Je autorem přístrojů na přepínání videí, tvoří obsah pomocí videomixů, kamer a jiných zdrojů signálu. Jeho umění se vyvíjí s vývojem moderních technologií. Za svou kariéru spolupracoval s mnoha významnými umělci na poli elektronické, alternativní a vážné hudby v Čechách i v zahraničí. V současnosti spolupracuje s akademickým malířem Atilou Vörösem. Originálním propojením pohyblivého obrazu a kresby hledá spojení mezi zvukem a prostorem, diváky a interprety, a to zcela jedinečnou a nepřenositelnou formou.

Atila Vörös / kresba světlem a videoart

Atila Vörös
Atila Vörös pochází z Dunajské Stredy. Po absolvování UMPRUM v Bratislavě pracoval jako výtvarník ve filmových ateliérech Koliba, kde se podílel na filmech Juraje Jakubiska a Jána Luthera. V roce 1995 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v oboru klasická malba pod vedením prof. Bedřicha Dlouhého. Po studiích se vrátil do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde se podílel na vzniku samostatné Galerie Jídelna. Vedle činnosti restaurátorské a galerijní se věnoval malbě a sochařství v ateliéru Eastern. Od roku 2002 je na volné noze a věnuje se výtvarné činnosti – malbě, sochařství, knižním ilustracím apod.