chrám P. M. Sněžné, 19.00 - přímý přenos TV Noe

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře
Cena: 350 / 300 Kč

Účinkující: 

Roman Patočka / housle

Roman Patočka
Houslista Roman Patočka (1981) po absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění pokračoval ve studiu na zahraničních hudebních institucích: v Utrechtu, v Lübeu, v Berlíně na Musikhochschule “Hanns Eisler“, kde v r. 2009 u Stefana Picarda dokončil mistrovský diplom. Zúčastnil se mistrovských kurzů s předními interprety současnosti. Je vítězem a laureátem soutěží Pražského jara, Leopolda Mozarta v Augsburku, Pablo de Sarasate v Pamploně, Flame v Paříži, Maxe Rostala v Berlíně a dalších. Sólově vystupuje s renomovanými orchestry v ČR i v zahraničí (Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, Hamburští symfonikové, Nagojská Filharmonie, Symfonický orchestr Navarra, Záhřebská Filharmonie). Vystoupil na festivalech Les Heures Romantiques au Pays de Monthodon, Lange Nacht der Musik ve Vídni, Les Journées Romantiques du Vaisseau Fantôme v Paříži, Shafran Festival na zámku Waldenburg, Pražské Jaro, Chopinův festival v Mariánských Lázních, Pražské hudební slavnosti a dalších. Účinkoval v řadě Avro Klassiek v holandské Concertgebouw a v cyklu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Ve  Francii bylo vydáno jeho debutové CD s klavíristou Frédéricem Lagardem. V roce 2011 nahrál s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta čtyři houslové koncerty Františka Bendy. Natočil snímky pro Český rozhlas, BBC Radio 3, ORF, Radio 4 Netherlands, RadioClassic France, Rumunský rozhlas a japonskou televizi NHK.

Lucie Vagenknechtová / soprán

Lucie Vagenknechtová
Sopranistka Lucie Vagenknechtová ab­sol­vovala v roce 2012 konzervatoř v Pardubicích ve třídě Miloslava Stříteského a pokračovala ve stu­diu zpěvu na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Ro­mana Janála, které ukončila v roce 2019. Z pě­vecké soutěže A. Dvořáka v Kar­lových Varech si odnesla 2. cenu v roce 2017. V opeře debu­to­vala v Divadle F. X. Šaldy v Li­berci a to rolí Papageny (Mozart Kou­zelná flétna). Vystupuje ve Slezském divadle Opava v titulní roly Chytračky (Orff Chytračka) a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem (Kouzelná flétna, Smetana Libuše). V Plzni v di­vad­le J. K. Tyla ztvárnila roli Zdeňky v Janáč­kově Zápisníku zmizelého. Byla hostem Národního divad­la v roli Zerliny (Mozart Do­n Giovanni letní stagiona). V rámci své koncertní činnosti spolu­pracovala s Ko­morní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, orchestrem Severočeského divadla opery a baletu, Moravskou filharmonií Olomouc ad. V minulém roce si odbyla mezi­národní debut v Janáčkově Glagolské mši s Lon­don Symphony Orchestra pod taktovkou Kazushi Ono.

Barbora de Nunes-Cambraia / alt

Barbora de Nunes-Cambraia
Mezzosopranistka Barbora de Nunes-Cambraia, nominovaná na Cenu Thálie 2016, získala hudební vzdělání na pražské a plzeňské konzervatoři a na řadě mistrovských kurzů. Své vzdělání si doplnila studiem jazyků na Univerzitě Karlově. Vystupuje pravidelně po celé republice, absolvovala turné po Brazílii, Japonsku, Thajsku, Izraeli, Francii, Německu, Polsku, spolupracuje se světovými a českými dirigenty a orchestry. Nahrála několik CD: Amor eterno s operními áriemi 19. a 20. století (2009) a Umění milovati s hudbou Zdeňka Zahradníka; Písně Almy Mahlerové pod vedením Zdeňka Mácala (2011) a za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK; A Tribute to the Jewish Soul s Schulhoffovou Symfonií pro alt a orchestr Menschheit a Mahlerovými Písněmi o mrtvých dětech (2015). V roce 2017 symfonickou fantazii Žítkovská bohyně na profilovém disku J. Vičara Cesta k slunci; a v témže roce písňový cyklus The Magic Wheel of the Zodiac australské skladatelky M. Brandman. Od září 2015 působí jako pedagog na konzervatoři v Teplicích. Vedla Mistrovské kurzy na v izraelském Akku.

Jaroslav Březina / tenor

Jaroslav Březina / tenor
absolvoval Pražskou konzervatoř u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. Koncertní činnost Jaroslava Březiny je nesmírně bohatá, především pak v projektech barokního a klasického repertoáru a to na koncertních pódiích v České republice, Rakousku, Norsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku ale i Japonsku. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil bezpočet rolí českého i světového repertoáru. Ze zahraničních operních domů jmenujme alespoň uznávaný Teatro Real v Madridu. Spolupracoval s významnými dirigenty světového renomé i významnými orchestry v čele s Českou filharmonií. Pro Deutsche Gramophon natočil CD Rybovy České mše vánoční. Jako sólista se podílel také na nahrávce Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společnost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002. Účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracuje s Českou televizí.

Martin Gurbaľ / bas

Martin Gurbaľ
Basista Martin Gurbal´vystudoval zpěv na konzervatoři v Košicích u Ľudmily Šomorjaiové. V Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech (1996) se stal absolutním vítězem. Po svém prvním angažmá v opeře Státního divadla Košice je od roku 2001 sólistou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Současně hostuje na dalších operních scénách – v Národním divadle v Praze, Národním divadle v Brně, ve Slovenském národním divadle v Bratislavě aj.. Operní repertoár M. Gurbaľa zahrnuje víc než 25 rolí basového oboru. Za roli Dona Giovanniho získal nominaci na cenu Thálie za rok 2007. Spolupracuje se Slovenskou filharmonií, Státní filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina, Janáčkovou filharmonií v Ostravě a dalšími předními orchestry.

Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis
Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Ars Brunensis koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. Od roku 2000 je sbormistrem Dan Kalousek. V posledních letech účinkuje Ars Brunensis také v operních či muzikálových představeních. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize.

Dan Kalousek / sbormistr

Dan Kalousek
Dan Kalousek vystudoval konzervatoř v Brně v oboru kompozice a dirigování. Obor dirigování orchestru pak absolvoval na Hudební fakultě JAMU Brno. V letech 2006 - 2008 studoval na Hochschule für Musik und Theater Leipzig a Weimar, v rámci mistrovských kurzů se setkal s dirigenty Kurtem Masurem, Fabiem Luisim či Zsoltem Nagym. Jako sbormistr Ars Brunensis Chorus provedl s tímto tělesem řadu koncertů u nás i v zahraničí. Pracoval na projektech s Jiřím Pavlicou, skupinou Jablkoň a mnoha dalšími. Dále spolupracoval s tělesy jako Jenaer Madrigalkreis, Bohemiachor, sborem Letní školy barokní hudby, Brněnským akadickým sborem a řadou komorních orchestrů a sborů. Od roku 2003 jako hostující dirigent Městského divadla Brno nastudoval a řídil řadu titulů. V současné době působí jako hudební šéf Městského divadla Brno. Vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové
Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001. V letech 2001-2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa Ondřej Kukal. Od sezony 2012-2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy, účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.)

Jaromír M. Krygel / dirigent

Jaromír Michael Krygel
Dirigent Jaromír M. Krygel je od roku 2009 rezidenčním dirigentem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci. Absolvoval Konzervatoř v Ostravě a JAMU v Brně obor dirigování ve třídě dirigenta Stanislava Macury. V roce 1997 byl jedním z nejmladších účastníků světové dirigentské soutěže Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besancon. Opakovaně se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů Bachakademie v Praze a Internaationale Bachakademie ve Stuttgartu. Spolupracoval s řadou orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina ad). Hostoval ve Francii, Německu, Itálii, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku. V roce 2009 byla navázána spolupráce s TV Noe, pro niž nastudoval řadu oratorních děl, která byla natočena a odvysílána v přímém televizním přenosu.