Historie 1999-2003

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2003 (29. 9. – 18. 10. 2003)

29. 9. 2003, chrám sv. Michala
W. A. Mozart: Mše C dur „Korunovační“ KV 317
W. A. Mozart: Requiem

Simona Houda - Šaturová – soprán
Pavla Vykopalová – alt
Petr Martínek – tenor
Miloslav Podskalský – bas

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Sbormistr Ladislav Holásek
Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Tomáš Koutník

4. 10. 2003, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Koncert á cappella

Český chlapecký sbor Boni Pueri
Klavírní doprovod Martin Fila
Sólistka: Zuzana Zamborská – klavír
Sbormistr Jakub Martinec

 

 

7. 10. 2003, Klášterní Hradisko
Hudba pro knížete Mikuláše

 

Polské barytonové trio                        (Polsko)
Kazimierz Gruszczynski – baryton   
Violetta Pluzek – viola
Maria Sarap – violoncello

 

 

11. 10. 2003, chrám sv. Mořice
Antonín Dvořák: Stabat mater

 

Zuzana Fišerová – soprán
Jitka Zerhauová – alt
Vladimír Doležal – tenor
Martín Gurbal‘ – bas
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr Jaroslav Brych
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent: Stanislav Macura

 

 

14. 10. 2003, dóm sv. Václava
M. A. Charpentier: Prelude du Te Deum
G. F. Händel: Suite in D
J. S. Bach: Chorální fantazie pro varhany BWV 65 „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“
T. Albinoni: Adagio pro trubku
Josef Rheinberger: Varhanní sonáta č. 4 a-moll
F. Mendelssohn - Bartholdy: Chorálové variace
B.Marcello: Koncert c moll

 

Juraj Bartoš – trubka
Ján Vladimír Michalko – varhany

 

 

18. 10. 2003, chrám Panny Marie Sněžné
Ludwig van Beethoven: Mše C-dur op. 86
Richard Strauss: Smrt a vykoupení

 

Bernarda Bobro – soprán   ( Rakousko)
Christa Ratzenböck – alt     (Rakousko)
Kurt Spanier – tenor             (Rakousko)
Josef Wagner – bas             (Rakousko)
Komorní sbor Českého rozhlasu Praha
Sbormistr Štefan Britvík
Janáčkova Filharmonie Ostrava
Dirigent: Petr Vronský

 

 

 

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2002 (21. 9. – 12. 10. 2002)

 

21. 9. 2002, chrám sv. Mořice
F. Liszt: Kristus – oratorium

Eva Dřízgová - Jirušová – soprán
Hana Štolfová - Bandová – alt
Vladimír Doležal – tenor
Martin Gurbal´-bas
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr Petr Fiala
Severočeská filharmonie Teplice
Dirigent Leoš Svárovský

 

 

29. 9. 2002, chrám Panny Marie Sněžné
F. Schubert: Mše As dur
B. Martinů: Památník Lidicím
I.Stravinskij: Žalmová symfonie

 

Ludmila Vernerová – soprán
Karla Bytnarová – alt
Zbyněk Brabec – tenor
Richard Novák – bas
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Sbormistr Ladislav Holásek
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent Stanislav Macura

 

 

30. 9. 2002, kostel Zvěstování Páně
Houslový recitál Hany Kotkové

 

J. S. Bach: Partita h moll, BWV 1002
J. S. Bach: Sonáta C dur, BWV 1005
J. S. Bach: Partita E dur, BWV 1006

5. 10. 2002, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
QVOX – mužské vokální kvarteto

Sólistka: Denisa Veškrnová - Schneebaumová – kytara

 

 

12. 10. 2002, dóm sv. Václava, ČT přenos + Polský a Český rozhlas
J. Suk: Asrael
W.Kilar: Koscielec

 

Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu Katovice   (Polsko)
Dirigent Stanislav Macura

 

 

 

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2001 (22. 9. – 13. 10. 2001)

 

22. 9. 2001, dóm sv. Václava , Český a Slovenský rozhlas
R. Dilong: Rozjímania (poezie)
A. Bruckner: IX. Symfonie

 

Recitátor: Jozef Šimonovič
Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu – SOSR
Dirigent Stanislav Macura

 

 

27. 9. 2001, chrám sv. Mořice
G. F. Händel: Mesiáš (oratorium)

Adriana Kohútková – soprán (Slovensko)
Hana Štolfová-Bandová – alt
Vladimír Doležal – tenor
Jiří Sulženko – bas
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr Petr Fiala
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent Alfonso Scarano  ( Itálie)

 

 

2. 10. 2001, arcibiskupský palác
Violoncellový recitál Jiřího Hanouska
J. S. Bach: Suity č. 1, 2, 5

 

 

6. 10. 2001, Klášterní Hradisko
B. Martinů: Serenáda č. 2
F. Couperin: Pět kusů pro violoncello
J. D. Zelenka: Non so piú vi riverdo – soprán
E voi siete d´altri – soprán
J. S. Bach - Ch. Gounod: Ave Maria – soprán
J. G. Albrechtsberger: Koncert B dur pro trombon
E. H. Grieg: Z časů Holbergových

 

Štěpánka Kutmanová – violoncello
Eva Barajová – alt
Robert Kozánek – trombon
Virtuosi di Praga
Umělecký vedoucí Oldřich Vlček

 

 

9. 10. 2001, bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček
Mariánský koncert
G. Verdi: Quatro penzi
P. Zagar: Magnificat (zkomponováno pro festival – premiéra)
B. Martinů: Písně o Marii
W. A. Mozart: Loretánské litanie D dur, KV 195

 

Helga Bachová – soprán
Mária Lejavová – alt
Ernest Hudec – tenor
Stanislav Beňačka – bas
Slovenský filharmonický sbor
Janáčkův komorní orchestr Ostrava
Dirigent Jan Rozehnal

 

 

13. 10. 2001, dóm sv. Václava , ČT přenos
B.Britten: War requiem – v původní verzi

 

Henrietta Lednárová – soprán
Lúdovít Ludha – tenor
Martin Babjak – baryton
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr Jaroslav Brych
Kantiléna - Sbor dětí a mládeže SF Brno
Sbormistr Ivan Sedláček
Komorní orchestr SF Brno
Dirigent Jaromír Krygel
Státní filharmonie Brno
Dirigent Stanislav Macura

 

 

 

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2000 (23. 9. - 7. 10. 2000)

 

23. 9. 2000, bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček
J. S. Bach: Chorální předehra „Jesus Christus, unser Heiland“ BWV 665/666
J. S. Bach: Chorální předehra „ Vor deinen Thron tret´ ich“ BWV 668

Duchovní sborová tvorba á capella křesťanských církví
Sólistka: Alena Veselá – varhany
Spevácký zbor mesta Bratislavy
Sbormistr Ladislav Holásek

 

 

26. 9. 2000, arcibiskupský palác
Violoncellový recitál Jiřího Hoška
J. S. Bach: Suita č. 2, 3, 6

 

 

30. 9. 2000, chrám sv. Cyrila a Metoděje
J. S. Bach: Toccata d moll „Dorická“ BWV 565
J. S. Bach: Árie z kantáty BWV 508, 248
B. Martinů: Polní mše
P. Hindemith: Mathis der Maler

 

Virginie Walterová – alt
Karel Hron – varhany
Pěvecké sdružení moravských učitelů
Sbormistr Lubomír Mátl
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Dirigent Stanislav Macura

 

 

3. 10. 2000, Klášterní Hradisko
H.Czyž: Canzona di barocco
J. S. Bach: Klavírní koncert d moll, BWV 1052
G. F. Händel: Kantáta „Salve Regina“ – pro soprán
M. Karlowicz: Serenáda pro smyčce op. 2

 

Dana Šašinová - Satury – klavír
Nao Higano – soprán
Slezský komorní orchestr Katovice ( Polsko)
Dirigent Jaromír Krygel

 

 

7. 10. 2000, dóm sv. Václava , ČT přenos
J. S. Bach: Kantáta „Widerstehe doch der Sünde“ BWV 54 pro alt
A. Bruckner: VIII. symfonie

Marta Beňačková - alt

Státní filharmonie Brno
Dirigent Stanislav Macura

 

 

 

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 1999 (18. 9. - 16. 10. 1999)

 

18. 9. 1999, arcibiskupský palác
G. Muffat: Concerto grosso č. 9 c-moll
J. J. Fux: „Ave Regina“ antifona pro soprán
G. Ph. Telemann: Koncert B dur pro housle
J. A. Hasse: „Ave Mundi Spes Maria“ antifona pro soprán
G. F. Händel: „Haec est Regina Virginum“ antifona pro soprán
G. Tartini: Koncert F dur pro flétnu
G. B. Pergolesi: „Salve Regina“ antifona pro soprán
A. Corelli: Concerto grosso D dur,op. 6 č.4

 

Kamila Zajíčková – soprán
Martina Lesná – flétna
Peter Zajíček - housle
Komorní soubor MUSICA AETERNA
Umělecký vedoucí Peter Zajíček

 

 

25. 9. 1999, chrám sv. Mořice
G. Rossini: Petite messe solennelle

Naděžda Petrenko – soprán
Marta Beňačková – alt
Gioncarlo Ruggieri – tenor
Jiří Sulženko – bas
Komorní sbor Českého rozhlasu Praha
Sbormistr Štefan Britvík
Marián Lapšanský – klavír
Peter Toperczer – klavír
Marie Šestáková – harmonium
Dirigent Christoph Campestrini  ( Itálie)

 

 

2. 10. 1999, chrám Panny Marie Sněžné, TV přenos
A. Honegger: Symfonie č.3 Liturgická
G. Fauré: Requiem

 

Adriana Kohútková – soprán
Vladimír Chmelo – baryton
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr Petr Fiala
Symfonický orchestr hl. města Prahy – FOK
Dirigent Stanislav Macura

 

9. 10. 1999, Husův sbor
Duchovní hudba luterské reformace

Societas Incognitorum
Umělecký vedoucí Eduard Tomaštík

 

 

12. 10. 1999, Klášterní Hradisko
Houslový recitál Juraje Čižmaroviče

 

J. S. Bach – Sonáta g moll BWV 1001
J. S. Bach - Ciacona z partity d moll BWV 1004
J. S. Bach - Sonáta a-moll BWV 1003

 

 

16. 10. 1999, chrám sv. Mořice
G. Verdi: Requiem

 

Elena Filipova – soprán
Victoria Mayfatova – alt
Jivko Jelev - tenor
Richard Novák – bas
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr Jaroslav Brych
Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent Stanislav Macura