Historie 2004-2008

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2008 (20. 9. - 18. 10. 2008)

Sobota 20. 9. 2008, chrám P. M. Sněžné , 19.00 hodin
Gabriel Fauré: Requiem
Antonín Dvořák : Te Deum

Zdena Kloubová – soprán
Jiří Sulženko – bas

Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr: Petr Fiala

Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: Stanislav Macura

Úterý 23. 9. 2008 katedrální pravoslavný chrám sv. Gorazda, 19.00 hodin
Středa 24. 9. 2008, poutní chrám Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou, 19.00 hodin

Pravoslavné liturgické zpěvy

Mužský sbor BOLSCHOI DON KOSAKEN
Umělecký vedoucí Petja Houdjakov
Dirigent : Ivan Šaliev

Sobota 27. 9. 2008, chrám sv. Michala, 19.00 hodin
Polská duchovní hudba od středověku po současnost

Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci
Sbormistr: Stefan Stuligrosz

Sobota 4. 10. 2007, chrám sv. Mořice , 19.00 hodin
Petr Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra Františka
Petr Fiala: Pocta Janu Sarkandrovi
Miloslav Kabeláč : III. symfonie pro žestě, tympány a varhany

Ivana Valešová - recitace
Hana Škarková – soprán
Pavla Zbořilová - alt
Tomáš Badura – baryton
Radana Žáková – flétna
Martin Jakubiček – varhany

Český filharmonický sbor Brno
Dirigent:  Petr Fiala

Kamila Klugarová - varhany
Žesťová harmonie brněnských filharmoniků
Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Sobota 11. 10. 2008, dóm sv. Václava, 19.00 hodin
Domenico Cimarosa: Requiem

Miriam Maťašová – soprán
Terézia Kružliaková-Babjaková - alt
Ludovít Ludha – tenor
Gustáv Beláček – bas

Pěvecký sbor Lúčnica
Cappella Istropolitana
Dirigent: Jaromír Michael Krygel

 Sobota 18. 10. 2008, chrám P. M. Sněžné, 19.00 hodin
Antonín Dvořák: Stabat mater

Mária Haan – soprán
Jana Sýkorová – alt
Tomáš Černý – tenor
Martin Gurbal – bas

Sbor a orchestr Slezské filharmonie Katovice
Dirigent: Stanislav Macura

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2007 (22. 9. - 19. 10. 2007)

22. 9. 2007, chrám sv. Václava
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

Ludmila Vernerová - soprán
Marta Beňačková - alt
Jaroslav Březina – tenor
Richard Novák – bas

Český filharmonický sbor Brno  
Státní filharmonie Brno  
Dirigent: Stanislav Macura 

25. 9. 2007, chrám sv. Mořice
Židovské duchovní zpěvy

Mužský židovský sbor Hasidic Cappella (Rusko)
Umělecký vedoucí: Alexander Caljuk 

30. 9. 2007, Klášterní Hradisko
Komorní koncert

Mauro Giuliani: Serenata op. 127
Astor Piazzolla: Historie du tango
H. Villa - Lobos: Distribucion de Fleurs
Ariel Ramirez: Alfonsina y el Mar
Francois Borne: Carmen fantasie

Kytarové duo
Dagmar & Jozef Zsapka - flétna, kytara (Slovensko) 

Bohuslav Martinů: Bergerettes
Antonín Dvořák: Dumky

Klavírní trio ArteMiss
Adéla Štajnochrová - housle
Alžběta Vlčková - violoncello
Jana Holmanová - klavír

6.10.2007, chrám sv. Michala
Hector Berlioz: Dětství Ježíšovo

Francoise Masset - soprán 
Lionel Peintre - baryton 
Christian Fromont - recitace

Les musiciens de l´ensemble CARPE DIEM (Francie)
Umělecký vedoucí: Jean-Pierre Arnaud 

13. 10. 2007, chrám Panny Marie Sněžné
Černošské spirituály a gospely

Lee Andrew Davison - zpěv
Jaroslav Šindler - kytara
Věra Křížková - housle
Vít Fiala - kontrabas
Radim Linhart - klavír

19. 10. 2007, dóm sv. Václava
Johannes Brahms: Německé requiem

Simona Šaturová - soprán 
Jiří Sulženko - baryton 
Rozhlasový sbor Krakow (Polsko) 
Janáčkova Filharmonie Ostrava 
Dirigent: Stanislav Macura 

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2006 (23. 9. - 9. 10. 2006)

23. 9. 2006 chrám sv. Michala, 19.00 hod.
Večer sv. Cecílie, patronky hudby a hudebníků
Joseph Haydn: Mše C dur "Cecilská"

Eva Dřízgová - Jirušová - soprán
Hana Štolfová - Bandová - alt
Jozef Kundlák – tenor (Slovensko)
Martin Gurbal – bas (Slovensko)

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Sbormistr: Ladislav Holásek
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Dirigent: Walter Kobéra (Rakousko)

27. 9. 2006 arcidiecézní muzeum, 17.00 hod.
Setkání se skladatelem Zdeňkem Pololáníkem
Beseda o životě a díle.

27. 9. 2006 chrám sv. Václava, 19.00 hod.
Zdeněk Pololáník: Hymny ke svatým patronům

Severočeský filharmonický sbor, Vlastimil Kovář a Jan Strakoš – varhany
Sbormistr: Josef Zadina

30. 9. 2006 chrám sv. Cyrila a Metoděje, 20.00 hod.
Zoltán Kodály: Missa brevis C dur (pro varhany a sbor)
Max Reger: Fantasie a fuga d-moll, op. 135 b (pro sólové varhany)
Wolfgang Amadeus Mozart: Davide penitente, kantáta KV 469

Jaroslav Tůma – varhany, Elena Gazdíková - soprán
Lea Vítková – soprán, Martin Šrejma – tenor
Komorní sbor Českého rozhlasu
Sbormistr: Štefan Britvík
Štátný komorný orchester Žilina
Dirigent: Jaromír Michael Krygel

3. 10. 2006 chrám Panny Marie Sněžné, 19.00 hod.
Bohuslav Martinů: Hora tří světel (oratorium pro recitátora, baryton, mužský sbor a varhany)
Anton Bruckner: Duchovní moteta (pro smíšený sbor)

Eva Daňhelová – soprán
Marie Vrbová – alt
Tomáš Badura - baryton
Jiří Dušek - recitace
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor
Sbormistr: Petr Fiala

7. 10. 2006 Klášterní Hradisko, 19.00 hod.
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga
Dmitrij Šostakovič: Komorní symfonie
Samuel Barber: Adagio pro smyčcový orchestr, op.11
Romuald Twardowski: Mariánský triptych
Leoš Janáček: Suita pro smyčce

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Umělecký vedoucí: Ewald Danel

9. 10. 2006 Umělecké centrum UP (Konvikt), 10.00 hod.
Romuald Twardowski: "Můj život s hudbou"
Veřejná beseda s polským skladatelem s ukázkami tvorby

1. 10. 2006 chrám sv. Mořice, 19.00 hod.
Giuseppe Verdi: Requiem

Eva Dřízgová – Jirušová – soprán
Marta Beňačková – alt (Slovensko)
Michal Lehotský – tenor (Slovensko)
Martin Gurbal – bas (Slovensko)
Slovenský filharmonický zbor
Sbormistr: Blanka Juhaňáková
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Dirigent: Stanislav Macura

 

Podzimní festival duchovní hudby – Olomouc 2005 (24. 9. - 14. 10. 2005)

24. 9. 2005 chrám sv. Michala, 19.00 hod.
J. S. Bach: Mše h-moll

Ludmila Vernerová - soprán
Marta Beňačková - alt (Slovensko)
Otokar Klein – tenor (Slovensko)
Richard Novák – bas

Pražský filharmonický sbor
Sbormistr: Jan Svejkovský
Pražská komorní filharmonie
Dirigent: Stanislav Macura

27. 9. 2005 dóm sv.Václava, 19.00 hod.
J. Šimíček: Svatováclavské vigilie (pro soprán,trubku, zvony a kom.orchestr)
J. D. Zelenka: Žalm "Chvalte Boha silného" (pro bas a kom.orchestr)
G. B. Pergolesi : Stabat mater
W. A. Mozart: Missa brevis D dur, KV 194

Zuzana Fišerová – soprán
Anna Číhalová – mezzosoprán
Petr Martínek – tenor
Ivo Hrachovec – bas

Komorní sbor Musica Figuralis
Sbormistr: Marek Čermák
Komorní orchestr Camerata Janáček
Dirigent: Jaromír Krygel

1. 10. 2005 chrám sv.Mořice, 19.00.hod.
F. Mendelssohn - Bartholdy: Te Deum (pro sbor a varhany)
F. Liszt: Křížová cesta (pro baryton, sbor a varhany)
C. Franck: Mše A dur (pro soprán, tenor, bas, violoncello, harfu a varhany)
M. Schneider – Trnavský: Jubilate Deo (pro sbor a varhany)

Hana Pospíšilová - Medková – soprán
Marian Pavlovič – tenor (Slovensko)
Daniel Čapkovič – baryton (Slovensko)
Marek Vrábel – varhany (Slovensko)
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Sbormistr a dirigent: Ladislav Holásek (Slovensko)

5. 10. 2005 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, 20.00 hod.
Autorský večer Miloše Boka

M. Bok: Missa brevis Es dur (pro dětský sbor s klav. doprovodem)
M. Bok: Hymnus k Duchu svatému
M. Bok: Dvě kadence pro flétnu a kytaru (z oratorií Skřítkové a Svatá Zdislava)
M. Bok: Missa brevis Fis dur (pro dětský sbor s klav. doprovodem)

Ústecký dětský sbor
Sbormistři: Vlastimil a Anna Kobrlovi
Spoluúčinkují : Jaroslav Pelikán - flétna, Jaroslav Novák - kytara, Václav Krahulík - klavír
Skladatel a dirigent: Miloš Bok

8. 10. 2005 Klášterní Hradisko, 19.00 hod.
G. F. Händel: Concerto grosso č. 16, op. 6, č. 5
H. Purcell: Suite „Der Abdelazer“
P. Hindemith: Smuteční hudba pro violu a smyčce /chorál „ Für deinen Thron tret ich hiermit“/
A. Vivaldi: Čtvero ročních období

Collegium Gabriely Demeterové
Umělecký vedoucí a sólistka: Gabriela Demeterová

14. 10. 2005 Centrum Aletti, Křížkovského 2, 10.00 – 18.00 hod.
Výstava obrazů Drahomíry Macounové – Biblické motivy

14. 10. 2005 dóm sv.Václava, 19.00 hod.
A. Bruckner: Symfonie VII.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu
Dirigent: Stanislav Macura

 

Podzimní festival duchovní hudby - Olomouc 2004 (26. 9. - 16. 10. 2004)

26. 9. 2004, chrám sv. Mořice
A. Dvořák: Svatební košile

Eva Dřízgová - Jirušová – soprán
Vladimír Doležal – tenor
Pavel Kamas – baryton
Spevácky zbor mesta Bratislavy
sbormistr Ladislav Holásek

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
dirigent Stanislav Macura

2.10.2004, Klášterní Hradisko
J. Brahms: Úpravy lidových písní pro ženský sbor (výběr)
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, IV. sešit op. 38
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, II. sešit op. 32
Z. Lukáš: Miserere mei pro bas a ženský sbor
J. Suk: Deset zpěvů pro ženský sbor

Ženský komorní sbor Českého rozhlasu Praha
Sólo : Michal Kubečka – bas
Klavírní doprovod : Adam Soukup – I. klavír, Šárka Budínská – II.klavír
Sbormistr Zdeněk Klauda

5. 10. 2004, chrám sv. Václava – krypta
J. Haydn: Sedm posledních slov Vykupitele na kříži
L. van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 15 a-moll op. 132

WIHANOVO KVARTETO
Leoš Čepický – první housle
Jan Schulmeister – druhé housle
Jiří Žigmund – viola
Aleš Kaspřík – violoncello

9. 10. 2004, chrám sv.Cyrila a Metoděje
J.A. Koželuh: Messa curta e solenne in
J. K. Vaňhal: Missa solemnis C-dur

Ludmila Vernerová – soprán
Jana Sýkorová – alt
Tomáš Černý – tenor
Richard Novák – bas
Kühnův smíšený sbor
sbormistr Jan Rozehnal
Komorní orchestr pražských symfoniků
dirigent Jaromír Krygel

13. 10. 2004 Husův sbor
Radostná ta zpívání
Česká řeč v hudbě renesance
Mariánské zpěvy z českých kancionálů
Philipp de Monte
Fraternitas Litteratorvm

Michal Krůšek, Ondřej Maňour
Stanislav Mistr, Jan Pohlodek
hosté: Hana Blažíková - soprán, Jan Mikušek – kontratenor
umělecký vedoucí Stanislav Předota

16. 10. 2004 chrám Panny Marie Sněžné      EBU mezinárodní rozhlasový přenos
A. Dvořák: Requiem

Božena Harasimowicz - Haas - soprán (Polsko)
Marta Beňačková – alt (Slovensko)
Ryszard Minkiewicz – (Polsko)
Radoslaw Žukowski – bas (Polsko)
Pražský filharmonický sbor
sbormistr Jan Svejkovský
Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu
Dirigent Stanislav Macura