O festivalu

Pod záštitou
Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského

Za finanční podpory
Olomouckého arcibiskupství
Olomouckého kraje
statutárního města Olomouce
Státní fond kultury České republiky

Pořadatel:
Musica Viva

Ředitelka festivalu:
Dobromila Hamplová

Čestný festivalový výbor:
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce
Ing. Martin Tesařík, senátor Parlamentu České republiky

Festivalový výbor:
Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký a děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci
Ing. Jiří Juřena, vedoucí ekonomického odboru Olomouckého kraje
RNDr. Ivan Kosatík, ředitel Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.
Ing. Vladimír Procházka

Realizační výbor:
Ing. Helena Čadanová, kontakt se zahraničím
Dobromila Hamplová, umělecká agentura ARS VIVA
Mgr. Jitka Kocůrková
RNDr. Alena Werkmannová, předsedkyně MUSICA VIVA

Redaktor festivalové brožury:
doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.

 

Olomouc je město s tisíciletou tradicí duchovního a hudebního života. Již v roce 1063 zde kníže Vratislav založil biskupství, které bylo v roce 1777 povýšeno na arcibiskupství.
Vyspělý a čilý hudební život se v dobách minulých soustřeďoval hlavně kolem metropolitní kapituly. Vynikající skladatelé a instrumentalisté spojili značnou část svého života se zdejším prostředím a obohacovali tak jeho uměleckou kulturu.
Na kůru sv. Václava působil významný renesanční polyfonik Jacobus Gallus, na nedalekém arcibiskupském zámku v Kroměříži tvořil slavný český barokní skladatel Pavel Josef Vejvanovský a rakouský houslista Heinrich Ignaz Biber. Roku 1767 navštívil jedenáctiletý W.A.Mozart Olomouc a údajně zde zkomponoval tzv. Olomouckou symfonii. V Olomouci působily i další významné skladatelské osobnosti: Antonín Dvořák spolupracoval s pěveckým spolkem Žerotín, kterému věnoval své největší oratorium Svatá Ludmila a rakouský skladatel Gustav Mahler jako dirigent německého divadla.
Ludwig van Beethoven věnoval svou slavnou Missu solemnis arcivévodovi Rudolfu Habsburskému k jeho instalaci olomouckým arcibiskupem, Leoš Janáček Glagolskou mši olomouckému biskupu Prečanovi

Olomouc, polohou v srdci Moravy, s bohatou tradicí duchovní i hudební, množstvím sakrálních i sekulárních architektonických skvostů, je přímo předurčena k pořádání festivalu duchovního rozměru. Proto, ale nejen proto, vznikl v roce 1994 Podzimní festival duchovní hudby a stal se nedílnou součástí hudebního života Olomouce. Záštitu nad ním od počátku převzal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Msgre Jan Graubner, spolupořadateli jsou statutární město Olomouc a Olomoucký kraj. Uměleckým ředitelem a dirigentem byl po celých 15 let významný český dirigent Stanislav Macura. Dramaturgie vychází každoročně z bohatého odkazu světově proslulých géniů všech národů, všímá si současné moderní hudby s duchovní orientací a zachovává ekumenický přístup.

Silnou stránkou olomouckého festivalu je nejen vysoká interpretační úroveň zvaných sólistů a mezinárodně ověřená kvalita vokálních i instrumentálních těles, ale hlavně uvádění velkých oratorních děl v autentickém prostředí olomouckých chrámů, jejichž množství na území města je celorepublikovou raritou a která jsou pro svou náročnost uměleckou, organizační i finanční uváděna velmi zřídka.
Z festivalu byly pořízeny záznamy a vysílány přímé přenosy koncertů Českou televizí, Českým rozhlasem, Radio Niederosterreich (ORF), Slovenským a Polským rozhlasem; prostřednictvím mezinárodní rozhlasové sítě EBU byly koncerty šířeny po celé Evropě. Prostřednictvím francouzského hudebního kanálu TV MEZZO je festival propagován ve 38 zemích světa.

Zakladatelem a organizátorem festivalu je umělecká agentura ARS VIVA, pořadatelem - od roku 2008 MUSICA VIVA.