vyznamenání

U příležitosti zakončení 30. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby obdržela paní ředitelka Dobromila Hamplová od administrátora Arcidiecéze olomoucké, otce Josefa Nuzíka STŘÍBRNÝ PAMĚTNÍ MEDAILON SVATÉHO JANA SARKANDERA ZA JEJÍ DLOUHOLETOU SLUŽBU ŘEDITELKY FESTIVALU.